خدمات بافت پارچه بازرگانی فیروزی

دومین مرحله بعد از تولید نخ در فرایند تکمیل پارچه بافت پارچه می باشد که امروزه با توجه به پیشرفت فناوری این مرحله با استفاده از دستگاه های بسیار پیچیده انجام می گیرد .

عمدتاً دستگاه ها ساخت کشورهای آلمان چین و ترکیه می باشد. هر دستگاه با توجه به نوع بافت پارچه متمایز از سایر دستگاه ها می باشد.

برای مثال برای تولید پارچه های تریکو یی از دستگاه های گردبافت استفاده میشود که خود دستگاه های گردبافت نیز تنوع بسیاری دارد.

امروزه با توجه به پیچیدگی دستگاه های بافندگی برای بافت پارچه نیاز به متخصصین این رشته می باشد.

تصاویر کارخانه بافت بازرگانی فیروزی

کارخانه بافندگی بازرگانی فیروزی
کارخانه بافندگی بازرگانی فیروزی 3

جهت مشاوره و اطلاع از تعرفه های خدمات چاپ پارچه با کارشناسان مجموعه در تماس باشید .